რეგისტრაციის ნომერი: 882019069350 რეგისტრაციის თარიღი: 01/02/2019 განაცხადის ნომერი: 16898558 საკადასტრო რუკა 
 რეგისტრაციის ნომერი: 882012362301 რეგისტრაციის თარიღი: 23/07/2012 განაცხადის ნომერი: 6120510 საკადასტრო რუკა 
 რეგისტრაციის ნომერი: 882012362301 რეგისტრაციის თარიღი: 23/07/2012 განაცხადის ნომერი: 6120510 ამონაწერი