რეგისტრაციის ნომერი: 882022284705 რეგისტრაციის თარიღი: 28/04/2022 განაცხადის ნომერი: 20650156 ამონაწერი 
 რეგისტრაციის ნომერი: 882022284705 რეგისტრაციის თარიღი: 28/04/2022 განაცხადის ნომერი: 20650156 ამონაწერი 
 რეგისტრაციის ნომერი: 892018972790 რეგისტრაციის თარიღი: 08/11/2018 განაცხადის ნომერი: 16652306 ამონაწერი 
 რეგისტრაციის ნომერი: 892018972790 რეგისტრაციის თარიღი: 08/11/2018 განაცხადის ნომერი: 16652306 ამონაწერი 
 რეგისტრაციის ნომერი: 892018939080 რეგისტრაციის თარიღი: 29/10/2018 განაცხადის ნომერი: 16618907 ამონაწერი 
 რეგისტრაციის ნომერი: 892018939080 რეგისტრაციის თარიღი: 29/10/2018 განაცხადის ნომერი: 16618907 ამონაწერი 
 რეგისტრაციის ნომერი: 892017002187 რეგისტრაციის თარიღი: 23/10/2017 განაცხადის ნომერი: 15338736 ამონაწერი 
 რეგისტრაციის ნომერი: 892017002187 რეგისტრაციის თარიღი: 23/10/2017 განაცხადის ნომერი: 15338736 ამონაწერი 
 რეგისტრაციის ნომერი: 882015531863 რეგისტრაციის თარიღი: 18/09/2015 განაცხადის ნომერი: 11195665 ამონაწერი 
 რეგისტრაციის ნომერი: 882013431004 რეგისტრაციის თარიღი: 06/09/2013 განაცხადის ნომერი: 8893920 ამონაწერი 
 რეგისტრაციის ნომერი: 892012105245 რეგისტრაციის თარიღი: 16/11/2012 განაცხადის ნომერი: 7710788 ამონაწერი 
 რეგისტრაციის ნომერი: 882012150221 რეგისტრაციის თარიღი: 10/04/2012 განაცხადის ნომერი: 4743358 ამონაწერი 
 რეგისტრაციის ნომერი: 882012145077 რეგისტრაციის თარიღი: 05/04/2012 განაცხადის ნომერი: 4735720 ამონაწერი 
 რეგისტრაციის ნომერი: 882010549876 რეგისტრაციის თარიღი: 06/04/2010 განაცხადის ნომერი: 2258449 ამონაწერი 
 რეგისტრაციის ნომერი: 882009164768 რეგისტრაციის თარიღი: 10/06/2009 განაცხადის ნომერი: 1644124 ამონაწერი 
 რეგისტრაციის ნომერი: 882009164768 რეგისტრაციის თარიღი: 10/06/2009 განაცხადის ნომერი: 1644124 საკადასტრო რუკა